De Utrechtse Technische Vereniging bevind zich in het gebouw van Hogeschool Utrecht.

De parkeergelegenheden bevinden zich ter hoogte van de Aarhuslaan.

U kunt op de volgende manieren in contact komen met het bestuur van de vereniging:

E-mail: bestuur@utvweb.nl

persoonlijk:

Voorzitter: Max Nierkes voorzitter@utvweb.nl
Vice voorzitter: Kyra Walstijn vicevoorzitter@utvweb.nl
Secretaris Intern: Sjoerd van der Wal secretarisintern@utvweb.nl
Penningmeester: Babette Beckers penningmeester@utvweb.nl
Secretaris Extern: Edgar Staadegaard secretarisextern@utvweb.nl

Voor eventuele opmerkingen betreffende promotie of andere zaken die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de media commissie, kunt u zich wenden aan secretarisintern@utvweb.nl onder vermelding van ‘Website’ gevolgd met uw onderwerp.